Na oppakken drugsdealers nu ook doorpakken in Vlaamsegas Nijmegen

NIJMEGEN - Burgemeester Bruls van Nijmegen wil dat er een plan komt om de verloedering van de Vlaamsegas in het centrum tegen te gaan. Dat plan moet breder zijn dan de Vlaamsegas alleen, anders duiken de problemen elders weer op.

De afgelopen maanden stond de Vlaamsegas in de belangstelling van de politiek en de politie. Volgens burgemeester Bruls was er ineens een 'sense of urgency' dat er nu echt iets moet gebeuren aan de situatie die eigenlijk al jaren zo is. Na klachten van overlast werden er drugsdealers opgepakt en vorige maand werden politici nog rondgeleid door buurtbewoners om zelf de onprettige sfeer te ervaren.

Maar volgens burgemeester Bruls moet er meer gebeuren: 'Alleen achter dealers aanzitten heeft geen duurzaam effect.' En de aanpak van het probleem moet volgens hem ook verder strekken dan bij de Vlaamsegas alleen, al is de overlast daar wel 'het meest zichtbaar.'

begin v.d. Vlaamsegas

Visie nodig

Maar de burgemeester vindt het niet slim om nu ineens haast te maken. 'Er is wel een visie nodig. Wat voor profiel wil je voor dat gebied opstellen?', zo vraagt burgemeester Bruls zich hardop af. En daarbij wil hij zo veel mogelijk betrokken partijen de kans geven om mee te praten.

'Iemand moet ingrijpen'

De sfeer van de Vlaamsegas en omgeving wordt deels bepaald door de verpauperde panden in die omgeving. Bruls sluit dan ook niet uit dat de gemeente zich met die panden gaat bemoeien door ze bijvoorbeeld aan te kopen. Daar is al tien jaar geld voor beschikbaar. Bruls: 'Daar moet iemand ingrijpen en wij denken dat de lokale overheid de enige is die dat goed kan.'

Het verbeterplan moet in het tweede kwartaal van 2018 klaar zijn. In de tweede helft van volgend jaar kan het plan dan worden uitgevoerd. Begin september kreeg een treitende dealer een contact- en gebiedsverbod. Ook mag hij geen contact hebben met een buurtbewoner, die zou hij hebben gepest met zijn homoseksualiteit. Ook zou de dealer een steen door zijn raam hebben gegooid toen de bewoner hem filmde bij een drugsdeal.

Vlaamsegas

Meer over dit onderwerp:
Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: