Grootste crisisoefening Rivierengebied sinds hoogwater 1995

TIEL - Langs de grote rivieren in Nederland vindt in de week van 25 tot en met 29 september de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ plaats.

Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren, oefent Waterschap Rivierenland met vier andere waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland en het ministerie van Defensie. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties.

In 1995 bedreigden hoge waterstanden in de rivieren de dijken en polders. In het rivierenland moesten bijna een kwart miljoen mensen worden geëvacueerd. 'Dat blijft een indrukwekkend ijkpunt', zegt dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland. 'Gelukkig is er sindsdien veel verbeterd. Dijken zijn versterkt, rivieren kregen de ruimte.'

Oefening Deining & Doorbraak

In Deining & Doorbraak oefenen de organisaties voor het eerst gezamenlijk en met een gedeeld crisismanagementsysteem. De oefening duurt een week.

Op maandag gaat de training van start met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand.

Op woensdag 27 september zijn de waterschappen actief met hun dijkwachten, samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteren ruim duizend mensen 1147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders.

Waterschap Rivierenland

Ongeveer de helft van deze dijken ligt in het rivierengebied. Waterschap Rivierenland zet op 27 september ruim 300 dijkwachten in om 500 kilometer rivierdijk te controleren. Dat gebeurt van de Duitse grens bij Millingen aan de Rijn tot aan de molens van Kinderdijk, vlakbij Rotterdam. Op een aantal locaties oefent het waterschap maatregelen met groot materieel.

Reageren op dit bericht? Mail de redactie.

Deel dit artikel: