Statenleden: pak verkeersdrukte Wageningen snel aan

WAGENINGEN - De provincie Gelderland moet snel aan de slag met de plannen voor de rondweg in Wageningen. Alleen zo kunnen vertraging van de aanleg van de rondweg en verdere verkeersopstoppingen voorkomen worden. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten.

In de gemeente Wageningen wordt al acht jaar gesproken over een rondweg, die de toenemende verkeersdrukte moet oplossen. Het aantal auto's op de weg neemt toe door de groei van de Wageningen Universiteit en door de bedrijventerreinen in de buurt. Alleen kost het de gemeente moeite om tot een oplossing te komen.

Natuur gespaard, universiteit niet

De gemeenteraad stemde vlak voor de zomer voor een rondweg die over het terrein van de Wageningen Universiteit loopt. Die route zorgt ervoor dat twee stukken natuur, het dassenbosje en het binnenveld, gespaard blijven.

Maar de route gaat nu over het terrein van de Wageningen Universiteit, dwars over proefvelden en over een terrein waar een nieuw onderwijsgebouw moet komen. En daarmee is de universiteit niet blij mee.

Bovendien gaat het om een variant rondweg die nog niet verder is onderzocht. Daarop besloot de Provincie Gelderland in te grijpen en het project naar zich toe te trekken om verdere vertraging te voorkomen. 

Ingrijpen terecht of niet?

De coalitiepartijen in Provinciale Staten vinden het ingrijpen terecht. Toch zijn er ook vragen. Bijvoorbeeld over naar welke varianten op de rondweg de provincie kijkt. Gedeputeerde Josan Meijers zegde toe in gesprek te gaan met de verschillende partijen, waaronder de gemeente Wageningen en omwonenden.

ChristenUnie, SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren zijn het niet eens met ingrijpen. De ChristenUnie vraagt zich vooral af of het provinciebestuur en de gemeente Wageningen nog wel met elkaar door één deur kunnen. Wageningen heeft een boze brief gestuurd, waarin burgemeester en wethouders aangeven niet te begrijpen waarom de provincie heeft ingegrepen. 

ChristenUnie wil uitstel

Tijdens de komende vergadering van Provinciale Staten op 27 september wordt gestemd over het voorstel van Gedeputeerde Staten. De ChristenUnie kondigt aan om uitstel te vragen. De partij ziet liever dat de provincie de gemeente Wageningen nog een kans geeft om er zelf uit te komen.

Zie ook: Rondweg Wageningen nog altijd heet hangijzer

Reageren op dit bericht? Mail de redactie.

Meer over dit onderwerp:
Wageningen Provincie Verkeer
Deel dit artikel: