'Komt politiek er niet uit, dan regelen we het zelf wel'

NIJMEGEN - Wat de politiek uit Nijmegen en Lingewaard maar niet lukt, is de bewoners uit beide gemeentes wel gelukt. Het eens worden over de dorpensingel, die verkeer richting Nijmegen moet afwikkelen en een einde moet maken aan al het sluipverkeer door Ressen en Lent.

Probleem

Sinds het aantal huizen in de Waalsprong is gestegen, is ook het verkeer flink toegenomen. Tel daarbij op het verkeer dat vanuit Bemmel naar Nijmegen wil en je hebt een groot probleem. Vooral omdat de beloofde dorpensingel er nog altijd niet is.

Verslaggever Karel de Jong bezocht de informatieavond:

Geld ligt er deels al 

Die dorpensingel werd in 2011 al beloofd door Nijmegen en er is in de Waalstad zelfs een bedrag voor gereserveerd van 5 miljoen euro. Lingewaard, dat deels eigenaar is van het grondgebied waarover de ontsluitingsweg moet lopen, zou nog eens 1,5 miljoen euro meebetalen. En zo, zeggen de inwoners van Ressen en Lent stellig, als beide partijen het eens worden, is de provincie ook bereid om mee te betalen.

Maar ze worden het maar niet eens. Leonie Schuit van de wijkraad Lent: 'Het zit vast op de samenwerking tussen de bestuurders uit Nijmegen en Lingewaard. De provincie wil wel meewerken, mits de twee bestuurders van Lingewaard en Nijmegen tot een overeenkomst komen.'

Besluit van gemeenteraad onuitvoerbaar

Volgens wethouder Tiemens van Nijmegen heeft de gemeenteraad in 2011 een besluit genomen, dat zij niet kan uitvoeren. Want er is onvoldoende geld en er is niet op alle punten overeenstemming met Lingewaard. Ondertussen gebeurt er niets, tot verdriet van de bewoners uit Lent en Ressen, die het sluipverkeer alleen maar zien toenemen.

'Dorpensingel light'

Daarom hebben die bewoners nu een alternatieve dorpensingel bedacht. Een 'dorpensingel light' die een stuk goedkoper en ook nog eens groener is. Op de weg mag geen 80, maar 50 kilometer per uur gereden worden. Daarmee is de weg minder aantrekkelijk voor sluipverkeer en bovendien is er dan geen tunnel nodig voor overstekende fietsers. De dorpensingel moet ook iets verdiept worden aangelegd en goed worden ingepast in het groen. 

'Credits aan Nijmegen en Lingewaard'

Woensdagavond hebben de bewoners hun plannen voorgelegd aan de gemeenteraad van Nijmegen en ook de gemeenteraad van Lingewaard krijgt een presentatie. Nu de bewoners het eens zijn, moeten de politici ook maar eens op een lijn komen, vinden ze. Ria Zegers van de Vereniging Dorpsbelangen Ressen: 'Als ze dat samen nou eens gaan beslissen, dan kunnen ze zeggen: wij hebben ervoor gezorgd dat het komt. Dan geven wij de credits aan Nijmegen en Lingewaard.'

Meer over dit onderwerp:
Lingewaard Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: