Wilt u inspraak? Provincie wil uw mening over beheerplan Rijntakken

TIEL - De provincie Gelderland roept iedereen op mee te praten over de het beheerplan van natuurgebied Rijntakken. Het concept beheerplan is al klaar en ligt ter inzage. Vanaf zaterdag 20 mei kunt u meer informatie krijgen en meepraten op verschillende bijeenkomsten.


Wetlands Tiel, fotograaf: Gerrit van Osch

Natura 2000 gebied

Het Rijntakken natuurgebied bestaat uit vier deelgebieden: De uiterwaarden van de IJssel, Uiterwaarden van de Neder-Rijn, de Gelderse Poort en de uiterwaarden van de Waal. Het is aangewezen als Natura 2000 gebied, een Europees netwerk van natuurgebieden. Dat netwerk is bedoeld om achteruitgang van biodiversiteit te voorkomen. Om te zorgen dat het gebied niet achteruit gaat zijn er doelen gesteld, waar dit beheerplan in zou moeten voorzien.  Het beschrijft ook hoe de provincie de Natura 2000 doelen wil realiseren. Naast bijvoorbeeld het inrichten van ooibossen, nat en droog grasland voor vogels en het beheren van die natuur gaat het ook om het beschermen van die natuur tegen schadelijke activiteiten en waar voor vergunningen nodig zijn.  Het Natura 2000-beheerplan Rijntakken kan gevolgen hebben voor bewoners en gebruikers van het gebied.


IJssel bij Vierakker, Fotograaf Regina Vastenhout

Vragen stellen en inspreken

Zaterdag 20 mei vertrekt vanaf Tiel een boottocht langs het Rijntakken gebied. Daarbij is er gelegenheid om vragen te stellen aan Gelders Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en andere deskundigen. Meegaan op de boot kan alleen na aanmelding via rijntakken@gelderland.nl

Voor een uitleg en toelichting op het plan zijn er twee informatieavonden.. De avonden zijn van 19.00 uur tot 21.30 uur, op 23 mei in Moeke Rhenen, Veerplein 1, Rhenen en op 29 mei in het Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109, Den Nul. De presentatie start om 19.30; daarna is er gelegenheid om  vragen te stellen. Vooraf aanmelden is daarbij niet nodig. 

meer informatie is te vinden op www.gelderland.nl/natura2000

 

 

 

Meer over dit onderwerp:
Natuur
Deel dit artikel:

Reageren