Toch toestemming voor 22.000 zonnepanelen

BEUNINGEN - Beuningen geeft alsnog toestemming voor 22.000 zonnepanelen in Ewijk. Eind 2016 werd het zonnepark nog geweigerd omdat het in strijd is met de planologische regels. Maar omdat Beuningen graag meewerkt aan het milieuvriendelijke initiatief worden de regels aangepast.

Bezwaar van omwonenden

Zonnepark Lage Woerd zoals het plan eigenlijk heet, is een initiatief van energieleverancier ENGIE. In april 2016 werd een omgevingsvergunning verleend, maar na bezwaar van omwonenden werd die vergunning in oktober 2016 alsnog geweigerd. Het plan was in strijd met het geldende planologische regime.

Toch bleef de wens om mee te werken aan het zonnepark bestaan bij het college van Beuningen. Daarom is samen met ENGIE gewerkt aan een herziening van het bestemmingsplan zodat het initiatief alsnog mogelijk is.

Beuningen wil energie neutraal worden

Beuningen doet dit omdat het past binnen het energiebeleid. De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat houdt in dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt afgenomen. Dat wil Beuningen bereiken door bedrijven aan te zetten energie te besparen, kleinschalige productie van duurzame energie bij bedrijven en woningen te stimuleren en door grootschalige productie van duurzame energie mogelijk te maken. Volgens het college is de opgave zo groot dat geen enkele optie op voorhand kan worden uitgesloten. 'Het is alle hens aan dek. Het zonneveld in de Lage Woerd past binnen dit beleid.'

Ambities hebben ruimtelijke gevolgen

Het zonnepark past ook binnen het provinciale beleid om in 2020 14 procent duurzame energie te hebben en in 2050 energieneutraal te zijn. Het college zegt dat het zich goed bewust is van de ruimtelijke gevolgen die dit heeft. Gezien de eerdere bezwaren van omwonenden vindt het college het zinvol om eerst een informatieavond te houden over het nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Donderdag 30 maart zijn de omwonenden daarvoor uitgenodigd.

Meer over dit onderwerp:
Beuningen Nieuws
Deel dit artikel: