Uiteenlopende plannen gemeentehuis Beek groeien naar elkaar

BEEK - De verschillende plannen voor de herontwikkeling van het oude gemeentehuis in Beek komen nader tot elkaar. Dat concludeert het Geldersch Genootschap die als 'verbindend adviseur' optreedt bij de herontwikkeling van het oude raadhuis.

Het historische raadhuis van Beek dat niet meer als gemeentehuis gebruikt wordt, is opgekocht door projectontwikkelaar Ton Hendriks. Vooraf kreeg die van het college van Berg en Dal (waartoe Beek behoort) de toezegging dat het bestemmingsplan verruimd zou worden, zodat er behalve wonen ook horeca toegestaan zou worden.

Van Puist naar Parel

Maar omwonenden van het historische pand verzetten zich daartegen. Zij kwamen met het burgerinitiatief 'Van Puist naar Parel'. Volgen hen kan door het gebied opnieuw in te richten veel meer recht worden gedaan aan het historische karakter van het pand en zo zou het 'lelijke' bijgebouw (de 'puist') afgebroken kunnen worden.

Het Geldersch Genootschap die in de klankbordgroep zit naast twee leden van het burgerinitiatief en een inwoner van Beek, onderzocht de plannen van het burgerinitiatief en dat van de gemeente en projectontwikkelaar Ton Hendriks.

Plannen groeien naar elkaar

Belangrijke uitgangspunten zijn de economische haalbaarheid en hoe het ontwerp er uiteindelijk uit komt te zien. Het Gelders Genootschap concludeert dat beide plannen gemeenschappelijke elementen hebben waardoor het wellicht mogelijk is dat beide voorstellen naar elkaar groeien. Het genootschap adviseert bovendien eerst tot een gemeenschappelijk gedragen model te komen en dat verder uit te werken tot een concreet bouwplan.

Kraakwacht levert gemeente geld op

Wethouder Ten Westeneind is blij met de conclusie van het Geldersch Genootschap: 'Wanneer beide partijen constructief met elkaar in gesprek blijven en oog houden voor elkaars belangen lijkt een breed gedragen bouwplan haalbaar.' Tot die tijd verzorgt het bedrijf van projectontwikkelaar Ton Hendriks de kraakwacht. De gemeente Berg en Dal ontvangt hier jaarlijks €17.500 voor. Dat is in lijn met de wens van de gemeenteraad. Eerdere kraakwacht leverde de gemeente geen geld op.

 

 

Meer over dit onderwerp:
Berg en Dal Nieuws
Deel dit artikel: