'Met de kennis van nu hadden we het anders gedaan', zegt college Nijmegen over Hilckmann

NIJMEGEN - Met de kennis van nu hadden we het anders gedaan. Dat is de kern van de antwoorden die het college geeft aan de gemeenteraad naar aanleiding van de mislukte deal met Hilckmann.

Nijmegen betaalde een voorschot van 21 miljoen aan Hilckmann voor verplaatsing van het bedrijf naar Haps om op de vrijgekomen plek huizen te kunnen bouwen. Zodoende bleef het werk voor het personeel behouden. Maar in februari van dit jaar trok Hilckmann de stekker eruit en kwam al het personeel op straat te staan. Sindsdien vraagt Nijmegen zich af hoe het zo heeft kunnen lopen.

'Raad beschikte over dezelfde informatie'

Woensdagavond was vooral wethouder Bert Velthuis aan het woord bij de beantwoording van de vele vragen die er leven bij de gemeenteraad. Velthuis herhaalde keer op keer dat de gemeenteraad over precies dezelfde informatie beschikte als het college, iets waar de raadsleden over twijfelen.

Zo blijkt niet alles in het ruim 1200 pagina's tellende 'feitenrelaas' te staan: na het sluiten van de deal met Hilckmann is er ook nog informeel overleg geweest. 'Heeft de raad nu dan maar de helft van de informatie' zo vroeg D66 fractievoorzitter Rob Jetten zich af. 'Nee hoor, dat informele overleg is slechts een aanvulling' verzekerde de wethouder hem.

Veel onbekend bij wethouder

Maar de gemeente was zelf ook niet van alles op de hoogte. Zo dacht het college dat de financiering met externe financiers zoals de ING rond was, maar dit bleek achteraf niet het geval. Wethouder Velthuis voelde zich hierdoor overdonderd en spreekt zelfs van mogelijke valsheid in geschrifte van de zijde van Hilckmann. Wethouder Velthuis voegde er nog aan toe overigens ook niets te weten van de reis die Hilckmann samen met de provincie maakte naar China.

Een belangrijk punt omdat het slachthuis tevergeefs probeerde een exportvergunning te krijgen voor de Chinese markt. Velthuis: 'Daar ben ik ook pas achteraf over geïnformeerd.' Maar volgens sommige raadsleden zou een wat actievere rol hier passend zijn geweest zo blijkt uit het antwoord van Tobias van Elferen (D66): 'Ik heb dat gewoon op Facebook gezien.'

'Wat de rechter ervan vindt is hier niet relevant'

Wat Velthuis  constant benadrukte was dat de gesloten overeenkomst met Hilckmann er een is die tot nu toe steeds stand houdt voor de rechter. Maar daar hebben de raadsleden volgens Rob Jetten van D66 geen boodschap aan. Die vragen zich af of zij voldoende zijn geïnformeerd om te kunnen beoordelen of de gevolgde gang van zaken de juiste was.

'De banken zijn het slimst'

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of het verstandig was om de 21 miljoen euro ineens over te maken aan Hilckmann. Geld dat naar nu blijkt onder meer is gebruikt voor de aflossing van een eerdere lening want zo zei wethouder Velthuis: 'De banken, want die zijn hier het slimst van allemaal, die zorgen er wel voor dat zij niet achter het net vissen.' Een trieste constatering volgens D66 raadslid Tobias van Elferen: 'Ik snap echt niet waarom een gemeente minder slim zou moeten zijn dan banken in een transactie waar zoveel geld mee gemoeid is.'

Politieke conclusies?

Na de beantwoording van deze vragen door wethouder Velthuis en Tiemens volgt binnenkort een raadsvergadering waarin mogelijk politieke conclusies worden getrokken voor de betrokken bewindslieden want nu is volgens wethouder Tiemens de raad aan zet. Een tip voor het vervolg van deze zaak kreeg zij van Mark Buck van het CDA nadat zij keer op keer had gezegd dat alles 'toch al eerder eens aan bod' was gekomen. 'Het helpt echt niet voor het debat om bij de beantwoording van iedere vraag constant te zeggen dat het al eerder aan bod is gekomen. Dat is net zoiets als bij ieder antwoord herhalen dat we het hier over Hilckmann hebben.'

Meer over dit onderwerp:
Nijmegen
Deel dit artikel:

Reageren