Provincie gaat lobbyen in Den Haag voor betere mobiele bereikbaarheid

ARNHEM - De provincie Gelderland wil via het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Den Haag lobbyen voor een betere mobiele bereikbaarheid.

De provinciale staten praatten woensdag over een motie van het CDA die opriep om een lobby te starten om de mobiele bereikbaarheid te verbeteren. Volgens de partij blijkt uit rapporten dat 67 vierkante kilometer in de provincie niet of slecht bereikbaar is. Het streven moet zijn dat er volledige mobiele dekking is.

Marcel Bruins van 50PLUS merkte tijdens het debat op dat het, zeker als straks de sirenes worden uitgeschakeld, noodzakelijk is dat er een goede dekking is. 

Dekking is echt een probleem

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk zegt het onderwerp sowieso op de agenda van het Interprovinciaal Overleg (IPO) te zetten. Gelderland wil samen met de andere provincies lobbyen bij de ministeries in Den Haag om de bereikbaarheid te verbeteren.  'Ook al zeggen de rapporten dat er een gemiddelde dekking is van ruim 98 procent landelijk, dat betekent nog steeds dat er in sommige gebieden echt een probleem is', zegt Van Dijk. 

Een aantal gebieden zijn na acties van aanbieders van mobiele telefonie al aanzienlijk verbeterd, maar nog steeds zijn er witte vlekken. Volgens de gedeputeerde moet er met name aandacht zijn voor de veiligheid en de bereikbaarheid van 112. 'Individueel als provincie kunnen we niets bereiken, maar als we het gezamenlijk met de andere provincies doe,n kunnen we het op de agenda zetten.'

Een ruime meerderheid lijkt de motie van het CDA te gaan steunen in de eerstvolgende vergadering van provinciale staten.

Meer over dit onderwerp:
Provincie
Deel dit artikel:

Reageren