Nieuwe maatregelen voor 'zorgelijk' Veilig Thuis Gelderland Zuid

NIJMEGEN - Een nieuw management voor Veilig Thuis moet er voor zorgen dat het adviescentrum en mishandelmeldpunt van GGD Gelderland Zuid snel beter gaat samenwerken met de politie, het Openbaar Ministerie en lokale partners. Het gebrek aan die samenwerking is één van de redenen waarom onlangs het verscherpt toezicht is verlengd.

Vorig jaar is het budget voor Veilig thuis verdubbeld en het personeelsbestand fors uitgebreid. Met deze nieuwe randvoorwaarden heeft Veilig Thuis de wachtlijsten weggewerkt. De Inspectie is tevreden hierover, maar constateert dat de samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en met het lokale zorgveld op korte termijn beter moet.

Het bestuur van Veilig Thuis en de stuurgroep van het Veiligheidshuis Gelderland Zuid onderkennen het belang hiervan. Beide partijen vinden dat Veilig Thuis die samenwerking beter moet doen. Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, politie, het openbaar Ministerie, de raad voor de Kinderbescherming, reclasserings- en welzijnsorganisaties.

Directe maatregelen

Per direct heeft het bestuur van Veilig Thuis Gelderland-Zuid daarom maatregelen genomen. Het bestuur heeft een nieuw management benoemd dat de expliciete opdracht meekrijgt om de samenwerking van Veilig Thuis binnen een half jaar te verbeteren. Zowel met de zogenoemde veiligheidsketen als met het lokale veld (wijkteams). Het personeel van Veilig Thuis moet hierop beter leren inspelen en zal daar in begeleid worden.  

Daarnaast wordt de procesregie over de zorgmeldingen van de politie bij het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid ondergebracht. Veilig Thuis zal in dit interdisciplinaire overleg met politie en overige partners deelnemen vanuit haar expertise.

Zie ook:

 

 

Deel dit artikel: