Inspecties verlengen verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid

NIJMEGEN - Veilig Thuis Gelderland Zuid, het adviescentrum en mishandelmeldpunt van GGD Gelderland Zuid, heeft meer tijd nodig om verbeteringen te realiseren. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg verlengen daarom vanaf 21 oktober 2016 het verscherpt toezicht voor een periode van zes maanden.

Op 22 april van dit jaar werd Veilig Thuis Gelderland Zuid onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. Met name de omvang van de wachtlijsten en de onjuiste informatie die Veilig Thuis Gelderland Zuid hierover gaf aan de inspecties, waren aanleiding voor het verscherpt toezicht.

Bij Veilig Thuis Gelderland Zuid kunnen mensen advies inwinnen en mishandeling, misbruik of huiselijk geweld melden. Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten zo'n steunpunt zelf regelen. Het is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten.

Vernietigend rapport

De misère begint in november 2015 met een vernietigend rapport waaruit blijkt de zorginstelling faalt op vele punten. Na de instelling van verscherpt toezicht werd een directeur op non-actief gezet en is meer geld ingezet om orde op zaken te stellen. Naar nu blijkt nog onvoldoende.

Volgens de inspecties heeft Veilig Thuis Gelderland Zuid inmiddels belangrijke maatregelen getroffen om de wachtlijsten korter te maken. Die zijn gedaald tot 'een aanvaardbaar niveau'. Een te groot aantal onderzoeken duurt nog steeds langer dan tien weken.

'Situatie nog steeds zorgelijk'

Dat vinden inspecties niet acceptabel. Veilig Thuis Gelderland Zuid zal nu en op korte termijn nog geen voldoende halen volgens de richtlijnen van de inspecties. Ze noemen de situatie 'nog steeds zorgelijk'.

In de verlengde periode van het verscherpt toezicht controleren de inspecties of de aangekondigde verbetermaatregelen uitgevoerd en geborgd worden. Ook verwachten de inspecties dat Veilig Thuis ervoor zorgt dat de wachtlijsten komende maanden structureel laag en op een aanvaarbaar niveau blijven.

Onaangekondigde bezoeken

De inspecties hebben op meerdere momenten op verschillende manieren boven op Veilig Thuis gezeten. Onder meer door aangekondigde bezoeken op locatie, bestuurlijke gesprekken en monitoring van de wachtlijsten.

Zie ook:

 

Deel dit artikel: