'Van puist naar parel': succes voor burgerinitiatief in Beek

BEEK-UBBERGEN - Blijdschap bij de inwoners van Beek die hun historisch gemeentehuis een warm hart toedragen. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdagavond besloten dat het college nog eens goed moet kijken naar het bestemmingsplan rondom het oude raadhuis. Daarmee kan Berg en Dal een eerdere belofte aan de koper van het pand waarschijnlijk niet nakomen.

Gemeentehuis van eind 19e eeuw

Het gaat om het historisch gemeentehuis dat stamt uit het einde van de 19e eeuw. Eind 2014 werd het verkocht aan vastgoedontwikkelaar Ton Hendriks met de belofte dat het bestemmingsplan flink verruimd zou worden, zodat daar behalve wonen bijvoorbeeld ook horeca zou kunnen worden gevestigd.

Van puist naar parel

Maar omwonenden van het gemeentehuis zijn een burgerinitiatief gestart om de gemeente op andere gedachten te brengen. Het liefst zouden zij zien dat de bijgebouwen van het oude raadhuis (uit de jaren zeventig van de vorige eeuw) weggehaald worden en plaatsmaken voor mooie villa's die passen in de omgeving.

Volgens deze bewoners is dit 'de ideale kans om van een puist (de bijgebouwen) een parel' te maken. Bovendien pleiten zij voor een bestemmingsplan dat kijkt naar het volledige gebied waar het oude raadhuis deel van uitmaakt.

Blijdschap

De gemeenteraad is het grotendeels eens met de gemeente. Het college moet meer tijd nemen om naar het bestemmingsplan te kijken en dat plan moet ook meer in de richting van de buurtplannen opschuiven. Jan-Hendrik Felet van het burgerinitiatief is blij: 'We hoopten er natuurlijk op, maar zo vaak gebeurt het niet dat een college afziet van de koers voor een bestemmingsplanwijziging.'

'Afspraak is afspraak'

Vastgoedondernemer Ton Hendriks is minder blij. Hij vindt nog steeds dat het college zich moet houden aan de afspraak die bij de koop werd gemaakt: forse verruiming van het bestemmingsplan. Ton Hendriks: 'Het college heeft wel een inspanningsverplichting om zich daar aan te houden. Het is niet zo dat ze er zo maar vanaf komen.'

Hendriks gaat nu met de gemeente in gesprek om te kijken of ze eruit kunnen komen. Op een eventuele schadevergoeding wil hij niet vooruit lopen.

Financiële consequenties

Dat ook de gemeente wilde weten of deze koerswijziging nog financiële consequenties heeft, blijkt uit het advies dat ze heeft ingewonnen bij het Nijmeegse advocatenkantoor Hekkelman. Burgemeester Slinkman legde donderdagavond uit hoe volgens hem de vork in de steel zit.

'Het college van burgemeester en wethouders voeren de onderhandelingen met een koper, maar het is uiteindelijk aan de raad om daar op basis van goede argumenten vanaf te zien.'

Monumenten vormen de etalage van de gemeente

Volgens het grootste deel van de raad gebeurt dat nu. In het collegeprogramma staat dat monumenten de etalage vormen van de gemeente. Daarom is het volgens een aantal partijen goed dat het college nog eens goed kijkt naar het bestemmingsplan rondom het historisch gemeentehuis van Beek. 

Meer over dit onderwerp:
Berg en Dal Ubbergen
Deel dit artikel: