Vrienden van Vitesse kunnen fluiten naar hun 37 miljoen

ARNHEM - De Vrienden van Vitesse, die ooit geld hebben gestoken in Vitesse om de Arnhemse voetbalclub overeind te houden, kunnen naar hun geld fluiten. Het gaat om 37 miljoen euro volgens de drie geldschieters Jan Snellenburg, Cor Guyt en Herman Veenendaal. De Hoge Raad heeft vrijdagochtend vonnis gewezen in deze zaak.

De schadeclaim van de mannen is verworpen. Jan Snellenburg uit Velp reageert furieus: 'Schandalig. Ik probeer me te beheersen. Ik ben ontzettend teleurgesteld. We zijn uitgeprocedeerd.'

Ik voel me genaaid

Luister hier naar de woeste en verbijsterde geldschieter:

Snellenburg is blij dat Vitesse überhaupt nog bestaat. 'Als ik mensen van de provincie zie, zal ik bijgedachtes hebben. Ik snap de rechtspraak niet dat zij zich zo achter de overheid schaart.' De oud-Vitessebestuurder heeft zelf ooit de salarissen van de spelers betaald:  

De stelling van de drie Gelderse vrienden is dat de provincie aansprakelijk is voor de door hen geleden schade. De mannen investeerden 8 miljoen in het noodlijdende Vitesse, ervan uitgaand dat Gelderland ook zou bijdragen aan de redding. Dat dachten ze op basis van een gesprek met enkele gedeputeerden bij het paardenfestijn Champion Arnhem.

De Hoge Raad stelt nu dat de vrienden niet kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk schade hebben geleden, tot tevredenheid van de provincie. Jan Markink, gedeputeerde: 'Het was een heel hoog bedrag geworden, 37 miljoen. Dat zou uit de algemene middelen van de provincie betaald moeten worden en daar kunnen we nu hele andere goede dingen voor de inwoner van Gelderland mee doen.'

Bekijk hier de reportage in Gelderland Vandaag over de vrienden van Vitesse:

De provincie heeft er wel lering uit getrokken. Gedeputeerden beloven niet meer van alles.Jan Markink, gedeputeerde: 'Ik zeg het er ook iedere keer bij: dit mag je niet zien als een toezegging."

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht. Bij de Hoge Raad kunnen mensen klagen over verkeerde toepassing van het recht door rechtbank en hof. 

De gedeputeerden hadden 2,7 miljoen euro toegezegd. Maar de staten gingen hier niet mee akkoord. De provincie was erbij betrokken, omdat zij aandeelhouder van het stadion GelreDome is. Deze affaire speelde in 2001, sindsdien regent het rechtszaken over dit onderwerp.

De schadeclaim bedraagt 37 miljoen euro doordat financieringen na het weigeren van de provincie niet loskwamen en Vitesse verder in de financiële problemen raakte.

De reconstructie van 2001 in het arrest van de Hoge Raad:

Medio 2001 verkeerde de voetbalclub Vitesse in een slechte financiële situatie. Enkele private financiers van Vitesse hebben een reddingsplan opgesteld. Dit hield in een combinatie van bezuinigingen, het verstrekken van leningen en het verlagen van de aan Gelredome N.V. verschuldigde huur voor het stadion waarinVitesse zijn wedstrijden speelde. Vervolgens heeft op initiatief van gedeputeerde Jacobs, houdster van de portefeuille financiën binnen het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie, op 1 juli 2001 een oriënterend overleg, en op 2 juli 2001 - in het Provinciehuis - een vervolgoverleg plaatsgevonden over de acute financiële problemen van Vitesse en de dreiging dat de licentie voor deelname aan betaald voetbal door de KNVB zou worden ingetrokken. Bij het overleg waren onder meer aanwezig bestuursleden van Stichting Betaald Voetbal Vitesse, en de private financiers.

Aansluitend op het overleg op 2 juli 2001 zijn afspraken gemaakt die inhielden dat de private financiers de schuld van Vitesse aan Nuon van ongeveer f 76.000.000,-- van Nuon overnamen voor een bedrag van f 5.000.000,--, en dat zij door tussenkomst van Stichting Vrienden van Vitesse een bedrag van f 16.000.000,-- aan Vitesse ter beschikking stelden. Die afspraken zijn in september 2001 in schriftelijke overeenkomsten vastgelegd.

In een brief van 18 juli 2001 heeft Gelredome N.V. aan Vitesse onder meer bericht dat het een misverstand is dat de Provincie aan haar heeft toegezegd de huurverlaging voor het lopende seizoen te compenseren. In een brief van 30 november 2001 berichtten Gedeputeerde Staten aan Stichting Vitesse onder meer dat het zoeken van de Provincie naar wegen om de exploitatie van Gelredome gezond te maken, stoelt op een inspanningsverplichting.

Meer over dit onderwerp:
Vitesse
Deel dit artikel: