Laurens ten Kate over vrijzinnigheid en humanisme

ARNHEM - ELSPEET - (Uitz. Nr. 1365) De vraag naar een andere vrijheid is actueler dan ooit. Vrijheid leidt niet tot rendement, ze is geen zelfverwerkelijking en heeft weinig te maken met autonomie. Wie vrij is, zegt Laurens ten Kate, schept een wereld maar wordt tegelijkertijd door die wereld geschapen. Zo is vrijheid een confrontatie met het vreemde, in de wereld, in de mens, in onszelf. Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) te Utrecht. Hij is de schrijver van het boek 'De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw". Ten Kate houdt in het najaar een lezing in Elspeet over het vraagstuk van "Leven en dood" in de vrijzinnige traditie.

«Hoe is die vreemde vrijheid van het scheppen mogelijk in een tijd van ideologieën die de mensen in hun greep houden?» Deze vraag van Albert Camus uit 1954 klinkt vandaag heel anders: de ideologieën waarnaar hij verwijst, hebben grotendeels afgedaan.

In dialoog met denkers als Nietzsche, Bataille, Arendt, Nancy, Sloterdijk en Taylor laat Laurens ten Kate zien hoe die con-
frontatie ons zicht geeft op nieuwe betekenissen van aloude woorden: schepping en verbeelding, transcendentie en secula-
risering, zingeving en spel, vrijzinnigheid en humanisme.

Laurens ten Kate (1958) ) is filosoof en theoloog. Hij studeerde, promoveerde en doceerde aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij in 1994 zijn dissertatie verdedigde, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie.

Hij was werkzaam aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij een vergelijkend onderzoek deed over de (on)mogelijkheden van een ‘theologie van de differentie’ bij Barth en Derrida, en senior research fellow aan het Heyendaal Instituut voor Interdisciplinaire Religiestudies (Universiteit Nijmegen), waar hij onder meer onderzoek deed naar de betekenis van performativiteit in ethiek, literatuur en religie.
 

Meer over dit onderwerp:
Rinus van Warven
Deel dit artikel: