Dirk van de Glind

ARNHEM - APELDOORN - (Uitz. Nr. 1361) - ​​Dirk van de Glind is docent levensbeschouwelijke vorming in Apeldoorn. Hij heeft vele jaren de kans gekregen rond te kijken in de schatkamers van religies en culturen: we wéten wat we moeten doen en wat we beter kunnen laten. Ik beleef er plezier aan over deze dingen te schrijven en te tekenen en wil dat graag delen.

Er zijn lieve en mooie mensen in mijn leven en ik ben dan ook een rijk mens. Van jongs af aan heb ik me verdiept in de grote vragen van het leven dat ik ervaar als een boeiend avontuur. Maar ik maak me ook zorgen over de vele manieren waarop we ons geluk – en dat van anderen! – verkloten en het leven op onze kwetsbare wereldbol in gevaar brengen. We zijn vaak niet slim bezig en het kan zo anders. 

Kijk eens op: www.dirkvandeglind.nl .

Waar ik mee verder wil 
een soort van persoonlijke geloofsbelijdenis

1. Ik geloof dat wie en wat wij als mensen ten diepste zijn, mooi, gaaf en goed is: dat wij in wezen liefde zijn.

2. Ik geloof dat we de verantwoordelijkheid hebben de liefde die wij naar ons wezen zijn, zo zuiver mogelijk aan het licht te brengen in de manier waarop wij ons leven leiden.

3. Ik geloof dat geluk beleefd wordt wanneer we leven volgens de liefde die wij zijn. En dat ongeluk, haat, agressie en geweld ontstaan wanneer wij ons wezen verloochenen of het contact ermee kwijt raken.

4. Ik geloof dat wij volkomen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ongeacht geslacht, cultuur, geloof, ras, leeftijd of seksuele geaardheid. En dat we dan ook allemaal even veel recht hebben op omstandigheden waarin we ons ten volle kunnen ontplooien.

5. Ik geloof dat wij allemaal het volste recht hebben die weg te kiezen die ons het beste helpt onze kern van liefde aan het licht te brengen.

6. Ik geloof dat religies menselijke pogingen)* zijn te dealen met de grote vragen van het leven en dat we er beter van worden wanneer de waarheidsclaim losgelaten wordt en de bereidheid groeit van elkaar te leren.

7. Ik geloof dat religies waardevol zijn wanneer ze mensen stimuleren en helpen te groeien in liefde in menselijkheid.

8. Ik geloof dat het wezen van elke religie bestaat in onvoorwaardelijke liefde. Liefde die de ander niet veroordeelt tot de hel of oproept tot geweld of mensen hoe dan ook afschrijft. En dat iedereen dan ook geroepen is alles wat in de naam van zijn of haar religie aanzet tot intolerantie en geweld, af te wijzen en te boven te komen.

9. Ik geloof in de diepe verbondenheid van alles wat is. Dus ook in de waarde van alle leven om ons heen en dat dit alleen maar recht gedaan kan worden wanneer wij er met liefde en respect mee omgaan. 

10. Ik geloof dat ons persoonlijke geluk samenhangt met de vrede op onze aarde en dat het onze levensopdracht is ons voor beide in te zetten.

Meer over dit onderwerp:
Rinus van Warven
Deel dit artikel: