BurgerBelangen Ede: hoe zat 't nu met dat afgelaste zwemuitje voor vluchtelingen?

EDE - Is er nu wel of geen sprake van een onveilige situatie in Ede? Hoewel een zwemuitje voor vluchtelingen en een inloopavond over de opvang van asielzoekers werden afgelast om veiligheidsredenen, zegt het college van B&W van niet.

Burgemeester en wethouders reageren daarmee op vragen van de lokale fractie BurgerBelangen over het afblazen van een zwemochtend voor vluchtelingen op eerste kerstdag.

Ruim 140 personen hadden zich daarvoor aangemeld, maar ze kregen op het laatste moment te horen dat het niet doorging. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nam de beslissing na 'meerdere signalen' te hebben gekregen, waaronder een kritische open brief in de Edese Post.

Drie weken later gelastte Ede een inloopdag voor bewoners over de zes mogelijke locaties voor de opvang van asielzoekers af uit angst voor rellen. Volgens de gemeente waren er signalen dat mensen de inloopdag wilden gebruiken voor massaal protest.

Burgemeester niet geïnformeerd

BurgerBelangen stelde eind december schriftelijke vragen over het afgelaste zwemuitje. Onder meer waarom de burgemeester als verantwoordelijk persoon voor de openbare orde en veiligheid niet op de hoogte was gesteld door het COA en of er momenteel sprake is van een onveilige situatie in Ede.

De fractie vindt het namelijk vreemd dat er ondanks de vermeende dreiging, wordt gesproken over een nieuwe datum voor het zwemuitje. 'Kunnen wij daaruit opmaken dat de veiligheidsissues waar het COA aan refereert als sneeuw voor de zon verdwenen zijn?'

'Wat wordt er krampachtig verzwegen?'

Omdat het college zeer kort van stof is en inhoudelijk vrijwel nergens op reageert, heeft BurgerBelangen inmiddels aanvullende vragen gesteld.

'De beantwoording doet bij onze fractie de wenkbrauwen fronsen. Inhoudelijk wordt vrijwel nergens op gereageerd. Van transparantie is hier absoluut geen sprake. De korte, nietszeggende antwoorden roepen bij onze fractie alleen maar meer vragen op. Wat wordt er krampachtig verzwegen?', is te lezen in de brief van de fractie aan het college.

Meer over dit onderwerp:
Asielzoekers Ede
Deel dit artikel: