Bomen sneuvelen bij Groesbeek door monsters met grote tanden

GROESBEEK - Er zijn monsters in de Gelderse bossen. Onder meer in Groesbeek bijten monsters met scherpe tanden zich vast in ontelbare bomen. Het is namelijk weer tijd voor de jaarlijkse houtoogst.

Staatsbosbeheer voert vanaf half oktober de jaarlijkse houtoogst uit. Dat zagen gebeurt met grote oogstmachines. Afhankelijk van het weer is het werk half maart 2016 afgerond. De werkzaamheden kunnen hier en daar voor overlast zorgen.

Hout wordt verkocht

Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien.

Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Op deze open plekken in het bos gaan nieuwe jonge bomen groeien. Door regelmatig te dunnen en verjongen zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat ook toekomstige generaties hout uit het bos kunnen blijven oogsten. Zo ontstaat een bos met bomen van verschillende leeftijden, dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor het beheer.

Dieren zijn veilig

Het oogt misschien wat drastisch, maar het is niet zo dat Staatsbosbeheer in overmatig enthousiasme hele bossen sloopt. 'Natuurlijk niet', zegt boswachter Corien Koreman. 'Het bos wordt er juist gezonder van.' Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en broeden.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden maatregelen genomen om deze te beschermen.

Efficiënt in mootjes

Ook wordt er niet méér geoogst dan er bijgroeit. Bomen krijgen een markering, gekleurde stippen of strepen. Blessen noemen ze dat. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een 'harvester'. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar zagerijen.

De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. Die paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dat herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Meer over dit onderwerp:
Groesbeek Natuur
Deel dit artikel: