Omstreden rapport over misstanden in de varkenssector

TWELLO - Dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood heeft een rapport uitgebracht met 120 misstanden die in de varkenshouderij voorkomen. Het gaat daarbij om zaken als het slechte klimaat in de stallen en het oplopen van ziektes bij de varkens. De organisatie beroept zich daarbij op verschillende externe onderzoeken. Oud-ambassadeur Jan Terlouw van Varkens in Nood uit Twello vindt dat de overheid beter moet handhaven en zo nodig extra regels moet vaststellen.

Kritiek vanuit de varkenshouderij

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders neemt met klem afstand van het rapport. Volgens de NVV baseert Varkens in Nood zich telkens weer op oude rapporten, die ook nog vaak over buitenlandse situaties gaan. Varkenshouder Gert van Beek uit Putten zegt dat de huidige manier van varkens houden niets weg heeft van de situaties die in het rapport staan en dat er hooguit enkele misstanden zijn.

De tijd van het lezen niet waard

CDA-Kamerlid Jaco Geurts uit Voorthuizen en zelf varkenshouder heeft spijt van het lezen van het rapport. 'Het is de tijd van het lezen niet waard', aldus de CDA-politicus. Volgens Geurts hoeft het rapport niet op de mesthoop. 'Het zou zonde zijn van de mest' is zijn stelling.

Het rapport kunt u hier vinden.

Deel dit artikel: