Dag 1 voor eerste burgemeester nieuwe gemeente Berg en Dal

GROESBEEK - Mark Slinkman begint vandaag als burgemeester van de fusiegemeente Berg en Dal. Die naam wordt overigens pas vanaf volgend jaar gebruikt; nu is het nog Groesbeek.

Slinkman is de eerste echte burgemeester van de gemeente, sinds Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan den Rijn zijn gefuseerd.

Sinds de samensmelting, begin januari, is Harry Keereweer waarnemend burgemeester. Vanmiddag neemt Slinkman diens taken over, na een beëdiging door Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Slinkman is geselecteerd uit 32 kandidaten waarvan hij één van de jongste was. De gemeente had een profielschets gemaakt, waaraan de nieuwe burgervader moest voldoen.

Een bijzondere dag, zei Mark Slinkman 's morgens op Radio Gelderland:

Uitzwaaien

Sinds 2008 was de 42-jarige CDA'er burgemeester van Rijnwaarden. Daar heeft hij op 5 september afscheid van genomen. Hij werd groots uitgezwaaid met muziekkorpsen, fanfares en schutterijen.

Slinkman bekleedt al langer functies in Gelderland. Vanaf 2004 was hij griffier in de gemeente Berkelland en in april 2007 werd hij lid van Provinciale Staten, een jaar later begon hij als burgemeester van Rijnwaarden.

'Zo waarlijk helpe mij God almachtig'

Nu is Mark Slinkman dus de burgemeester van de nieuwe gemeente Berg en Dal. Maar niet voordat hij vanmiddag de volgende tekst uitgesproken heeft:

'Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)'

Meer over dit onderwerp:
Groesbeek Ubbergen
Deel dit artikel: