'Bevrijdingsdag' voor melkveehouders

ARNHEM - Melkveehouders kunnen vanaf vandaag weer echt ondernemer zijn en melk produceren zoveel als mogelijk is, zonder daar een torenhoge boete voor de krijgen.

Het melkquotum is na 31 jaar verleden tijd. In boerenkring wordt 1 april, 'bevrijdingsdag' genoemd.

Boterbergen en melkplassen

Het quotum werd in de jaren tachtig ingevoerd omdat er een grote overproductie was. Dat leidde tot grote voorraden boter en melk, ook wel de 'boterbergen' en 'melkplassen' genoemd. Dit werd na een tijd te duur en daarom besloot de Europese Unie de productie aan banden te leggen. Voor Europa betekende dat een vermindering van ongeveer 20 procent.  

20% meer productie

Melkveehouder en LTO-bestuurslid Peter Schrijver uit Epse: 'Ik denk dat het goed is dat het nu verdwijnt. De markten zijn mondialer geworden, Europa staat niet meer alleen. De Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland hebben de afgelopen jaren kunnen profiteren van de stijgende vraag naar zuivel. Daar kunnen de Europese melkveehouders nu ook van profiteren.' LTO heeft berekend dat er 20% meer melk geproduceerd zal worden. Volgens Schrijver hebben veel melkveehouders jongvee aangehouden om snel meer te kunnen produceren mocht dat mogelijk zijn. 'Er is vanuit Azië een grote vraag. Nederlandse babyvoeding is razend populair. Dat er in Borculo een nieuwe zuivelfabriek wordt gebouwd bewijst dat er veel vertrouwen is.' 

Mestoverschot

Maar gevaren zijn er ook. 'We moeten uitkijken dat we niet meteen weer in een overproductie schieten. En we moeten de mestvolumes in de gaten houden, dat moet verantwoord gebeuren, net zoals ammoniakuitstoot', aldus Peter Schrijver. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de hoeveelheid mest. Kees Kooman bracht onlangs het boek, Boerenbloed uit. Hij sprak met agrariërs, milieuorganisaties, wetenschappers en de politiek. 'Uit de verschillende verhalen blijkt dat er echt wel zorgen zijn. Kunnen we wel zoveel melk verkopen en wat doen we met al die negatieve gevolgen? 20 % meer koeien, betekent ook 20 % meer mest'.

Maatregelen

Staatssecretaris Sharon Dijksma maakte afgelopen weekend nog een aantal maatregelen bekend waaraan boeren moeten voldoen. 'Boeren kunnen niet onbeperkt uitbreiden', zegt Schrijver. 'Ze moeten zelf voldoende grond hebben'.


'); $('#playlist_list').append('
    '); $(xml).find('item').each(function(){ var type = $(this).find('type').text(); var title = $(this).find('title').text(); var location = $(this).find('[nodeName=jwplayer:sharing.link]').text(); $('#playlist_ol').append('
  1. '+title+' \(' + type.toLowerCase() + '\)'); }); $('#playlist_list').append('
'); } }); });
Meer over dit onderwerp:
Arnhem
Deel dit artikel: