1000 hulpen op straat; had Sensire gelijk?

APELDOORN - Ruim 100 thuiszorgmedewerkers hebben vrijdagmiddag bestuursvoorzitter Klaas Stoter van Vérian een petitie aangeboden.

De medewerkers vinden dat de thuiszorgorganisatie ze oneigenlijk onder druk zet door hun functie verder uit te kleden en het loon met 20 tot 25% te verlagen. Volgens Stoter is dat nodig omdat 'anders de werkgelegenheid van iedereen in het geding komt.' Met andere woorden: als er niet fors wordt ingegrepen in lonen is de kans aanwezig dat het bedrijf failliet gaat.

In zwaar weer

Niet alleen Verian verkeert in zwaar weer, ook andere aanbieders hebben zo hun problemen. Gemeenten hebben 40% minder budget dan dat het Rijk vóór de overheveling kon besteden aan huishoudelijke hulp. Een groot aantal Gelderse gemeenten wil zo snel mogelijk de vergoeding terugschroeven die cliënten nu nog krijgen voor huishoudelijke hulp 1 (schoonmaakhulp).

Alleen mensen die het echt nodig hebben krijgen nog hulp, anderen moeten buren en familie inschakelen, of moeten de schoonmaakhulp zelf betalen. Logisch gevolg is dat vele thuishulpen zonder werk komen te zitten. Daar komt bij dat gemeenten willen inkopen tegen een zo laag mogelijke prijs en dat gaat volgens de thuiszorgorganisaties direct ten koste van het loon van hun medewerkers.

Organisatie wordt omgebouwd

De Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) is op dit moment een grote reorganisatie aan het doorvoeren. De organisatie wordt omgebouwd om 'de continuïteit van zorg en diensten aan cliënten zeker te stellen.'

Verzorging en verpleging bijvoorbeeld wordt als zelfstandige organisatie ondergebracht bij de Espria-holding. Het gedeelte maatschappelijk werk wordt mogelijk overgeheveld naar Rijnstad. De hulp bij het huishouden wordt het komende jaar nog wel voortgezet.

De gemeente Arnhem heeft 2015 als overgangsjaar bestempeld. Dat betekent dat inwoners van Arnhem die nu huishoudelijke hulp krijgen hun rechten behouden. Ook nieuwe gevallen komen nog in aanmerking voor poetshulp.

Dat betekent dat STMG haar 1200 hulpen voorlopig aan het werk kan houden en ook het salaris volgens de CAO kan uitbetalen. Maar hoe het na 2015 verder gaat is onzeker. STMG hoopt het komende jaar 'te kunnen voorsorteren op ontwikkelingen in de markt.'Tijdelijke contracten worden al lang niet meer verlengd en mensen die vertrekken door natuurlijk verloop worden niet vervangen.

Ware slachting

Een andere grote aanbieder van thuiszorg in het oosten is TSN. De directeur van dit bedrijf, Zion Jongstra, waarschuwde afgelopen zomer voor een 'ware slachting onder thuishulpen' als de plannen van het kabinet per 1 januari 2015 z'n beslag zouden krijgen.

Hij houdt rekening met de meest ingrijpende reorganisatie uit de geschiedenis. 'We moeten afscheid nemen van duizenden thuishulpen,' zei hij eerder. TSN liet omroep Gelderland afgelopen zomer al weten vooral in te zetten op scholing, zodat hun medewerkers ook ingezet kunnen worden in de begeleiding en huishoudelijke hulp 2.

Vooruitziende blik

Hardop durven bestuurders van thuiszorgorganisaties het niet te zeggen, maar informeel laten ze weten dat zorginstelling Sensire wellicht een vooruitziende blik had. Deze organisatie stootte de tak huishoudelijke hulp een jaar geleden al in z'n geheel af.

Sensire zag in dat deze dienst bedrijfseconomisch gezien onrendabel zou zijn en de andere zorgtakken binnen het bedrijf in gevaar zou kunnen brengen. Deze operatie kostte 1000 thuishulpen hun baan en zorgde voor veel maatschappelijke beroering.

Deel dit artikel: