Burgerbelang: referendum plan Broederenklooster

ZUTPHEN - De partij Burgerbelang Zutphen Warnsveld wil een referendum over het plan Broederenklooster dat voorziet in het onder één dak brengen van onder meer de stedelijke musea, bibliotheek en VVV in een cultuurcentrum in Zutphen.Volgens burgerbelang is het plan, waarvoor B en W van Zutphen een krediet van 7,3 miljoen euro willen vrijmaken, erg duur en kunnen de middelen 'in deze tijden van bezuinigingen' anders worden ingezet.

Bovendien drukt het plan een groot stempel op het aangezicht van de stad en is het belangrijk dat voor zo'n ingrijpend plan het draagvlak zo breed mogelijk is, aldus Burgerbelang.

Burgerbelang wil een raadgevend referendum, gecombineerd met de raadsverkiezingen van maart. Op die manier kunnen de kosten in de hand worden gehouden. 

'Referendum hét middel participatiesamenleving'

Burgerbelang Zutphen stelt in haar oproep aan het college van B en W dat er geen enkele reden is het verzoek af te wijzen. De partij wijst daarbij op het ter zijde geschoven verzoek voor een referendum over het nieuwbouwplan IJsselsprong in 2009. In 2011 bepaalde de Raad van State in die kwestie dat de gemeente het verzoek om een burgerinitiatief had moeten respecteren. 'Er is dus geen belemmering voor het houden van een referendum over het Broederenklooster', aldus Burgerbelang in de donderdagavond uitgegeven verklaring. 

De vraagstelling van het referendum zou moeten luiden: Bent u voor of tegen het raadsbesluit van 17 juni 2013 over het Broederenklooster?

Meer over dit onderwerp:
Zutphen Gelderland Stemt
Deel dit artikel: