Ede: Museumplein verbodsgebied

EDE - Het Museumplein in Ede wordt aangewezen als gebied waar overlastplegers lange tijd kunnen worden geweerd door middel van een verblijfsontzegging.De maatregel is volgens de gemeente Ede nodig omdat er geregeld sprake is van ernstige overlast in het uitgaanscentrum.

Ede kent meerdere gebieden waar zo'n verbod kan worden opgelegd.

Ede scherpt ook de regels voor zo'n verbod aan. Nu gelden die per gebied. In de toekomst gelden algemene regels voor aangewezen en nieuw aan te wijzen gebieden. 

Deel dit artikel:

Reageren