'Helderheid over geheim besluit Nijmegen'

NIJMEGEN - Gaat het faillissement van klimaatwinkel Het Groene Hert de gemeente Nijmegen 100.000 euro kosten of misschien nog meer? Dat is een van de vragen die de voltallige oppositie heeft gesteld aan het college van B en W over de 'geheime' lening van 100.000 euro aan Het Groene Hert.


Dat ging onlangs failliet vanwege onvoldoende vraag van zowel opdrachtgevers als publiek.

Wethouder Van der Meer (GL) biechtte onlangs op dat B en W de lening hadden verstrekt zonder medeweten van de gemeenteraad. Die wil nu alle informatie rond die lening boven tafel hebben.

B en W: geheimhouding was nodig

De mededeling van Van der Meer op 15 mei kwam voor de oppositiepartijen als een verrassing. Volgens Van der Meer was geheimhouding over de lening noodzakelijk, omdat op dat moment in januari 2013 de positie van Het Groene Hert zo zwak was dat openbaarmaking meteen zou leiden tot een faillissement. Gezien het faillissement, enkele maanden later, erkende Van der Meer dat het besluit om een lening te geven een verkeerde beslissing was.

'B en W al eerder bekend met problemen HGH'

In de vragen gaan de oppositiepartijen (SP, VVD, De Nijmeegse Fractie, Gewoon Nijmegen, CDA en Verenigde Senioren Partij VSP) in op de procedure en onduidelijkheden daarin. De partijen wijzen op antwoorden van het college van B en W uit juli 2012 op vragen van D66 over berichten dat het niet zo goed ging met de klimaatwinkel. Daarin zeggen B en W van Nijmegen: “De komende weken gaan wij met HGH en een financieel en conceptueel expert de mogelijkheden iertoe bespreken. Op dit moment is het vooral het winkelgedeelte binnen HGH dat niet goed draait. De projecten draaien goed. HGH voert projecten uit voor meerdere opdrachtgevers.”

Volgens de oppositie blijkt hieruit dat B en W toen al wisten dat Het Groene Het niet voldoende rendabel was. Waarom in januari dan tóch een lening?, is de vraag. En waarom is Het Groene Hert naar de gemeente gestapt en niet naar de reguliere geldverstrekkers?

'Meer lijken in de kast?'

De oppositie wil weten of Nijmegen voor de lening zekerheden heeft bedongen, of dat het geld verloren is. Van der Meer gaf eerder al toe dat er geen garanties zijn gevraagd en dat de woning van de directeur al onderpand was voor een andere lening van de bank. Bovendien zei de wethouder dat Het Groene Hert nog 50.000 euro tegoed had van de gemeente. De partijen willen weten waaruit dat tegoed bestaat en of het verlies van de gemeente daardoor niet op 150.000 euro uitkomt. 

Ook willen de partijen weten of de geldlening de enige claim is die de gemeente heeft uitstaan bij Het Groene Hert, of dat er nog meer zijn.  

Raad had geïnformeerd moeten worden

Tot slot stellen de partijen dat B en W ervoor hadden moeten kiezen om de gemeenteraad desnoods onder geheimhouding te informeren over de lening.Zie ook:

Deel dit artikel: