Depressie? Geen pil maar 'doen'

NIJMEGEN - Invoering van het zorgprogramma 'Doen bij Depressie' zorgt voor een forse daling van het aantal depressieve klachten bij bewoners van verpleeghuizen, blijkt uit onderzoek van onder meer het UMC St Radboud in Nijmegen.Volgens de onderzoekers worden depressies nog te vaak behandeld met pillen.

Beter is het om aandacht te hebben voor beginnende klachten en de ouderen activiteiten- of gesprekstherapie aan te bieden.

Dat leidt tot een kwart minder klachten. Depressie verhoogt de kans op sterfte en ziekenhuisopname.

Ruim kwart ouderen in verpleeghuis is depressief

Volgens de onderzoekers is een kwart tot één derde van de verpleeghuisbewoners depressief. Dat getal ligt hoger dan bij leeftijdsgenoten die nog zelfstandig wonen. Deze ouderen zijn kwetsbaarder en hebben meer lichamelijke klachten. Bovendien is er sprake van vereenzaming. Deze factoren vergroten de kans op een depressie. 

Doen bij Depressie

Het programma Doen bij Depressie is ontwikkeld in samenwerking met verpleeghuizen in Gedlerland, Brabant, Zeeland en Limburg. De effectiviteit van het programma is onderzocht in een twee jaar durende studie op 33 verpleeghuisafdelingen. 

'Wanneer afdelingsmedewerkers, psychologen en artsen de richtlijnen van Doen bij Depressie volgen leidt dit niet alleen tot minder depressieve klachten op somatische afdelingen, maar ook tot een verhoogde kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners van somatische en psychogeriatrische afdelingen. Het effect wordt vooral veroorzaakt door het regelmatig en vroegtijdig opsporen van depressieve klachten', aldus de onderzoekers.Meer over dit onderwerp:
Wetenschap
Deel dit artikel: