OM: inderdaad mosterdgas in kelderbox Ede

EDE - In de kelderbox van een flatcomplex in Ede dat medio oktober halsoverkop werd ontruimd, lag inderdaad mosterdgas opgeslagen.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag op basis van onderzoek door TNO. Dat heeft als enige instituut in Nederland de faciliteiten in huis om dergelijk onderzoek te doen.

Ook zijn in de kelderbox twee andere gassen gevonden. Het gaat om Chloorpicrine en Difosgeen, die in de Eerste Wereldoorlog werden gebruikt, aldus het OM. Ook is zogeheten CN Traangas gevonden, dat vroeger door de politie werd gebruikt.

De stoffen zaten in de nalatenschap van een overleden leraar natuurkunde. Hij had zijn broer over de stoffen ingelicht. Die belde de politie.

De gemeente Ede startte een uitgebreide operatie met deskundigen van onder meer brandweer en Defensie om de inhoud van de kelderbox in kaart te brengen en de gevonden stoffen op een veilige manier af te voeren. De omgeving werd voor de operatie afgezet, omwonenden werden tijdelijk elders opgevangen. 

Onderzoek naar herkomst loop nog

Volgens het OM loopt het onderzoek naar de herkomst van de stoffen nog steeds. Daarover worden vooralsnog geen nadere mededelingen gedaan. De flatbewoners zijn door de gemeente op de hoogte gebracht over de uitkomsten van het onderzoek door TNO.

Wat lag er allemaal in de Edese kelderbox: 


Ede, 18 oktober: de chemicaliën worden afgevoerd. Ede, 18 oktober: de chemicaliën worden afgevoerd.


·  Mosterdgas (bis(2-chloroethyl) sulfide

·  CN (Phenacyl Chloride)

·  Chloorpicrine (Trichloronitromethaan)  

·  Difosgeen (Trichloromethyl chloroformate) 

Mosterdgas is bij kamertemperatuur een geurloze olieachtige vloeistof. Bij verdamping van de stof kan zeer snel een gevaarlijke concentratie bereikt worden. Blootstelling aan deze stof heeft een zeer schadelijk effect op de huid, longen en ogen. Mosterdgas werd tijdens de Eerste Wereldoorlog als chemisch wapen gebruikt.

Mosterdgas in de praktijk: Britse slachtoffers van een Duitse gasaanval in de rij bij een veldhospitaal. Mosterdgas in de praktijk: Britse slachtoffers van een Duitse gasaanval in de rij bij een veldhospitaal.

CN is een traangas. Bij kamertemperatuur is het een vaste stof. CN werkt irriterend op de ogen en zorgt voor een brandend gevoel op de longen. CN is in Nederland al lang geleden vervangen door CS traangas.

Chloorpicrine is bij kamertemperatuur een kleurloze olieachtige vloeistof met een scherpe geur. Bij verdamping van de stof kan zeer snel een gevaarlijke concentratie bereikt worden. De stof irriteert de ogen, huid en luchtwegen en veroorzaakt tranende ogen. Bij blootstelling aan hoge concentraties kan dodelijk longoedeem optreden. Chloorpicrine wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel maar ook als toevoeging aan andere middelen.

Difosgeen is een heldere kleurloze vloeistof met de geur van fosgeen (verse hooi-geur). Deze stof is zeer giftig bij huidcontact en inademing en kan longoedeem veroorzaken. Met water reageert difosgeen onder andere tot fosgeen, zoutzuur en waterstof wat tot een explosief mengsel kan leiden. Difosgeen wordt in de industrie gebruikt bij productie van o.a. kunststoffen (polyurethanen) als stabiel en goed hanteerbaar alternatief voor fosgeen.

StrafbaarheidHet bezit van mosterdgas op zichzelf is strafbaar op grond van de Uitvoeringswet Verdrag Chemische Wapens en de Wet Economische Delicten. De maximum gevangenisstraf is 6 jaren. 

Het bezit van CN, Chloorpicrine en Difosgeen op zichzelf is niet strafbaar. Het bezit van deze stoffen  met als doel om daarmee personen te treffen, is strafbaar op grond van de Wet Wapens en Munitie. De maximum gevangenisstraf is in dat geval 4 jaren.

Indien deze vier gassen worden gebruikt tegen mensen, waardoor zij zwaar lichamelijk letsel oplopen of overlijden, gelden de algemene strafbepalingen zoals bijvoorbeeld zware mishandeling, moord of doodslag en de bijbehorende strafmaxima.  Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: