Provincie: geld voor trein Arnhem-Emmerich

ARNHEM - De provincie Gelderland stelt 5,6 miljoen euro beschikbaar voor een grensoverschrijdende treinverbinding tussen Arnhem en Emmerich.

De lijn is volgens de provincie van groot belang voor toeristen, forensen en studenten aan weerszijden van de grens.

Het geld wordt beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat ook het Rijk meebetaalt. Minister Schultz beslist deze week over een bijdrage van 6,8 miljoen euro voor de exploitatie van de lijn.

In Duitsland loopt inmiddels een aanbestedingsprocedure. Gerekend wordt op 3000 reizigers per dag.

Treinverbinding Arnhem-EmmerichMeer over dit onderwerp:
Provincie
Deel dit artikel: