Fusieplan Doetinchem en Oude IJsselstreek

DOETINCHEM - De gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek gaan de haalbaarheid van fusie  onderzoeken.

Dat is vrijdag bekendgemaakt.

Na een tijdje 'brommers kieken', zoals burgemeester Kaiser van Doetinchem het uitdrukte, willen beide colleges toewerken naar een grote slagvaardige gemeente met een belangrijke positie in Gelderland. De twee zijn al sterk met elkaar verbonden.

Kaiser benadrukte dat de plannen niet zijn ingegeven door bezuinigingen. De beide gemeenteraden gaan nu de onderzoeksopdracht opstellen.

De huidige gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek ontstonden in 2006 na fusies van Doetinchem en Wehl respectievelijk Wisch en Gendringen.

Burgemeester Aalderink van de gemeente Bronckhorst is bang dat de energie die het fusieproces kost ten koste gaan van de aanpak van de vergrijzing en de leegloop in de Achterhoek. Daarvoor hebben de gemeenten het programma Achterhoek 2020 opgezet. 'Zo'n fusie betekent dat de gemeenten de komende jaren naar binnen zitten turen naar de eigen agenda, terwijl de blik naar buiten moet', aldus Aalderink.


De vrijdag uitgegeven verklaring:


De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem gaan een onderzoek doen naar de mogelijkheid van een bestuurlijke en ambtelijke samenvoeging van deze gemeenten. Daar hebben de beide colleges in een gezamenlijke vergadering voor gekozen.

Door bundeling van de krachten van stad en platteland verwachten beide colleges een betere dienstverlening aan de inwoners te kunnen leveren, kwetsbaarheid te verminderen en een hogere kwaliteit van beleid te realiseren.

De mogelijkheid van een samenvoeging is een logisch vervolg op de intensieve samenwerking die reeds op diverse vlakken plaatsvindt. De colleges constateren bovendien dat de beide gemeenten veel overeenkomsten hebben als het gaat om historie, ambities, cultuur en organisatiestructuur.

In de huidige sociaal-maatschappelijke context zien Oude IJsselstreek en Doetinchem de komende jaren steeds meer complexe taken en opdrachten op zich afkomen. Ook kan de samenvoeging bijdragen aan het versterken van de centrumfunctie in de regio en de lobby richting Den Haag en Brussel. Het wijk- en dorpsgericht werken, dat in beide gemeenten meer kracht krijgt, zorgt voor korte lijnen tussen gemeente en inwoner. Door de bundeling verwachten we ook een evenwichtige begroting te hebben.

De eerste fase in het onderzoek bestaat uit het formuleren van de onderzoeksopdracht. Deze zal door de colleges van beide gemeenten worden vastgesteld volgens de geldende procedures. De gemeenteraden worden daarbij betrokken. Daarna wordt het onderzoek uitgevoerd. De colleges verwachten dat de resultaten binnen een half jaar beschikbaar zijn. De gemeenteraden en het personeel van de gemeenten zijn van het voornemen op de hoogte gebracht.

Livestream

De livestream is beëindigd

Meer over dit onderwerp:
Provincie
Deel dit artikel: