De firma Venema en smid De Reus verwijderen het kunstwerk behoedzaam.