Raadsleden: we verliezen macht door samenwerkingsverbanden