thumbnail

Waarom hebben juist de bossen op de Veluwe het zo moeilijk?

zondag 24 mei 2020, 15:00

Views 7
Delen

Bossen hebben het zwaar. Vooral op de zandgronden loopt de biodiversiteit terug en gaan veel eiken dood. De stikstofdepositie wordt gezien als belangrijke oorzaak van de problemen. Onderzoekers van de vereniging Bosgroepen zijn bezig om de bodemkwaliteit op verschillende plekken gedetailleerd in kaart te brengen. Die kennis is nodig om de kwetsbaarste bossen van de ondergang te redden.

Lees meer