Presentatie

Hans van Dalen, tevens producer, programmamaker en initiatiefnemer, is in deze serie meer ‘gesprekspartner’ dan ‘presentator’. Het programma weerspiegelt vooral zijn eigen nieuwsgierigheid naar leven en werken van religieuze kunstenaars in de joods-christelijke traditie. Vandaar het vraagteken in de titel.

Hij is oprichter van de stichting ‘Het Centrum voor Vertellen’, die in het leven is geroepen om de ontwikkeling van de Bijbelse verteltraditie in ons land en daarbuiten een krachtige impuls te geven. Hij is gefascineerd door de wijze waarop God aanwezig is in de werkelijkheid in ons en om ons heen. Daar is ook de herkomst te vinden van zijn fascinatie voor kunst. Het zou weleens kunnen zijn dat in de kunst de aanwezigheid van God sterker naar voren komt dan dat wij op het eerste gezicht vermoeden. Vandaar dat de productie van vier kunstprogramma’s onder de naam ‘de Kunst van God?’ een haast vanzelfsprekende stap is in zijn wereld van verhalen vertellen.

Voor zijn werkzaamheden in bovengenoemde stichting is hij 12 jaar hoofd van de afdeling Kinderprogramma’s van de Evangelische Omroep geweest en mede verantwoordelijk voor diverse kinderprogramma’s, zoals ‘de Ark van Stekeltje’, ‘de Rooie Draad’ en ‘Mirakel’, een live-programma voor kinderen.