Inkopen

Met deze aanbesteding voor een raamovereenkomst kantoorautomatisering wenst Omroep Gelderland te komen tot de selectie van vijf (5) leveranciers waarmee een raamovereenkomst gesloten wordt voor een periode van in totaal vier (4) jaar. Het leeuwendeel van de gevraagde dienstverlening bestaat uit ‘leveringen’ van goederen ten behoeve van kantoorautomatisering en er slechts incidenteel sprake zal zijn van ‘dienstverlening’ die aanvullend op die goederen ‘geleverd’ moet worden zoals bijvoorbeeld het (naast de levering) installeren en configureren van hardware.

Documenten kunnen via Tenderned aangevraagd worden

Gesloten

Omroep Gelderland wenst met één leverancier een opdrachtovereenkomst af te sluiten voor een vaste periode van drie (3) jaar gevolgd door het eenzijdige recht van Omroep Gelderland om deze opdrachtovereenkomst een of meerdere keren te mogen verlengen met een op dat moment door Omroep Gelderland gewenste looptijd van iedere verlenging tot in totaal maximaal acht (8) jaar.

 

De bestellingen (voor ieder auto die wordt toegevoegd aan of vervangen binnen het wagenpark) kunnen tot één dag voor het verloop van deze acht (8) jaar worden geplaatst bij inschrijver. Dit betekent de facto (gegeven dat er in beginsel steeds een leaseovereenkomst wordt gesloten voor achtenveertig (48) maanden) dat de dienstverlening zich kan uitstrekken over een periode ingaande 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2030.

Het wagenpark van Omroep Gelderland is thans voor grofweg 50% in eigendom en wordt voor de andere 50% geleased. Deze Europese aanbesteding heeft alleen betrekking op het wagenparkdeel dat thans wordt geleased. Op dit moment zijn dat 8 voertuigen. Of die omvang in de toekomst groter of kleiner zal worden is thans niet bekend. Onzekere (externe) factoren kunnen ertoe leiden dat deze omvang de komende jaren verandert.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan via Tenderned