Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Omroep Gelderland besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Omroep Gelderland noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Omroep Gelderland is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Omroep Gelderland kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Omroep Gelderland of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Omroep Gelderland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden via mailadres omroep@gld.nl

Privacy

Omroep Gelderland gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van zijn interactieve diensten. Daarbij houdt Omroep Gelderland zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het televisie - , radio - en internetbedrijf. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan Omroep Gelderland zijn website en dienstverlening verbeteren.

Omroep Gelderland maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Als u nog vragen heeft, stuur dan een mail naar privacy@gld.nl

Voorwaarden

Als u beeldmateriaal aan ons doorstuurt, doet u dat in overeenstemming met de voorwaarden van Omroep Gelderland. Uw bijdrage aan Omroep Gelderland Nieuws is 'rechtenvrij' en geeft ons toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken.

Omroep Gelderland kan niet garanderen dat al uw foto's en video's gebruikt worden en behoudt het recht om uw bijdrage zonodig te redigeren.

Op geen enkel moment mag u uzelf of anderen in gevaar brengen, onnodig risico's nemen of wetten doorbreken om uw nieuwsbijdrage te vergaren.

Actievoorwaarden van toepassing op deelname aan spellen en acties bij Omroep Gelderland

 1. Deelname aan de spellen en acties impliceert dat akkoord wordt gegaan met de actievoorwaarden van Omroep Gelderland.
 2. Deelname aan spellen en acties is uitgesloten voor medewerkers van Omroep Gelderland, het Internet- en reclamebureau, bedrijven die de prijzen sponsoren, alsmede de familieleden hiervan.
 3. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze actievoorwaarden.
 4. Een prijs die u via Omroep Gelderland wint is persoonsgebonden. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar . De prijs is niet overdraagbaar aan derden, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 5.  In het geval dat aan een huisadres meerdere personen en/of e-mailadressen hangen en als deze adressen één of meer prijzen winnen, wordt er slechts één prijs uitgereikt, namelijk de prijs met de hoogste geldwaarde.
 6. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of email opgeven, worden van deelname uitgesloten.
 7. Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Omroep Gelderland mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 8. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie oftewel ouder te zijn dan 16 jaar, oftewel de schriftelijke toezegging te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. Omroep Gelderland mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
 9. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.
 10. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon.Er vindt per actie of prijsvraag een trekking van de winnaars plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
 11. Omroep Gelderland behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prijzenpakket te wijzigen.
 12. De winnaars zullen per post, mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Omroep Gelderland kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden.
 13. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of - indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is- aan de winnaar worden overhandigd.
 14. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 15. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Omroep Gelderland, tenzij dit in aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld.
 16. Omroep Gelderland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan.
 17. Omroep Gelderland behoudt het recht voor om de actie naar eigen goeddunken te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiek bekend worden gemaakt.
 18. Alle auteursrechten op de inhoud van de site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Omroep Gelderland.
 19. Omroep Gelderland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 20. Winnaars van een prijs ter waarde van €200 of meer kunnen gedurende 3 maanden niet meedoen met spelletjes van Omroep Gelderland. 
 21. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Omroep Gelderland worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.