Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Omroep Gelderland wordt geleid door een statutair directeur/bestuurder met een Raad van Toezicht als toezichthouder.

Directeur/bestuurder:

 • Guus van Kleef

Raad van Toezicht:

 • Harm Bruins Slot (voorzitter)
 • Hans Wesselink
 • Wim Papperse
 • Reina Rijzenga
 • Gita Oorburg
 • Gonnie van Dijken
 • Pim Miltenburg

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES

Guus van Kleef       

 • Directeur/bestuurder Stichting Omroep Gelderland (bezoldigd)
 • Voorzitter Overleg Regionale Omroepen sinds 2018 (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Sonsbeek & State of Fashion  sinds 2015 (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Kruispunt (opvang dak- en thuislozen) sinds 2011 (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht NJO Nederlands Jeugd Orkest sinds 2010 (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting Halfvol sinds 2015 (onbezoldigd)

Harm Bruis Slot (voorzitter)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Geldersch Landschap & Kasteelen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid De12Landschappen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wilde Ganzen (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Het Nationale Park De Hoge Veluwe (onbezoldigd)
 • Voorzitter College van Kerkrentmeesters protestantse gemeente Apeldoorn (onbezoldigd) 

Hans Wesselink

 • Voorzitter stichting centrummanagement Apeldoorn (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Vereniging gepensioneerden Rabobank (onbezoldigd)
 • Voorzitter WMO adviesraad gemeente Apeldoorn (bezoldigd)
 • Lid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Apeldoorn (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Advies Foja/Hamer bv (bezoldigd)

Wim Papperse

 • Directeur Bedrijfsvoering Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en IE Beheer B.V. (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Muziekschool Oost-Gelderland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (onbezoldigd)

Reina Rijzenga

 • Coördinator Stichting Leergeld West-Betuwe (onbezoldigd)
 • Adviseur HRM (bezoldigd)

Gita Oorburg

 • Senior communicatieadviseur Coöperatie VGZ (bezoldigd)

Gonnie van Dijken

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Lid van de Rotary Ede-Hoekelum
 • Bestuurslid Archeologische Vereniging Oost-Gelderland, Zuid-Veluwe

Pim Miltenburg

 • Lid van de Rotary Lingewaard
 • Lector in de katholieke kerk Lingewaard
 • Vrijwilliger bij Arnhemse weekendschool, Leuk om te leren
 • Taalcoach via Stichting Vluchtelingenwerk