In september 2018 komt het nieuws naar buiten dat afvalverwerker Vink uit Barneveld al jaren de regels overtreedt voor de opslag van kunstgrasmatten. Provincie Gelderland is toezichthouder en gedoogt de situatie. Ondanks tientallen overtredingen krijgt het bedrijf geen boete opgelegd. Een paar maanden later komt het nieuws naar buiten dat het bedrijf vervuilde grond heeft gebruikt voor de aanleg van nieuwbouwwijken. Dit roept veel vragen op in de Gelderse en Barneveldse politiek. Gedeputeerde Conny Bieze overleeft uiteindelijk meerdere debatten over de kwestie. In dit dossier leest u het nieuws over afvalbedrijven en het toezicht op deze bedrijven.