Ziekenhuizen verdelen complexe operaties

EDE - De ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem, Gelderse Vallei in Ede en Rijnstate in Arnhem gaan complexe operaties onderling verdelen. Op die manier kunnen patiënten in de regio worden geholpen en blijft specialistische kennis behouden.

Samenwerking nodig om kennis te behouden

Achtergrond van de samenwerking zijn de normen die sinds 2011 gelden voor dergelijke operaties. Zo moet een ziekenhuis jaarlijks minstens 20 operaties voor longkanker doen om die te mogen blijven uitvoeren. De ziekenhuizen hebben onderling afgesproken wie welke operaties uitvoert. Voor sommige behandelingen betekent dat, dat die voortaan in één of twee van de samenwerkende ziekenhuizen gebeurt om aan de eisen te voldoen.

Patiënt indien nodig doorverwezen

Voor de patiënt betekent de nieuwe verdeling dat die door de huisarts naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis wordt doorverwezen maar dat de noodzakelijke operatie mogelijk in een ander ziekenhuis wordt uitgevoerd. De nazorg gebeurt in het 'eigen' ziekenhuis.

Wie wordt waar geholpen?

Patiënten die een operatie moeten ondergaan voor leverkanker worden geopereerd in Ede, de operatie van een maagtumor gebeurt in Arnhem. De operatie van een longtumor gebeurt voortaan in Arnhem en Doetinchem. Voor de overige aandoeningen geldt dat patiënten afhankelijk van hun specifieke gezondheidstoestand (zoals de exacte locatie, de aard en het stadium van de tumor of aandoening) worden verwezen naar één van de drie ziekenhuizen.  


De ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de volgende operaties:

-      Uitzaaiingen van kanker in de lever

-      Longtumoren

-      Maagtumoren

-      Tumoren in het laagste deel van de endeldarm

-      Bijniertumoren

-      Middenrifbreuk

-      Refluxziekte (terugvloed van maagzuur naar de slokdarm)A A A
donderdag 26 april 2012 | 10:46 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 26 april 2012 | 18:39
|