Resultaten enquête brandstofprijzen in Gelderland

2137 panelleden uit Gelderland namen deel aan het onderzoek van EenVandaag en Omroep Gelderland.

Acht op de tien Gelderse panelleden heeft één of meerdere auto’s. Iets meer dan de helft van hen (56%) gebruikt deze auto voor woon-werkverkeer. Bij een ruime meerderheid, 62 procent, worden deze kilometers door de werkgever vergoed. Die vergoeding is bij eenderde (35%) van de deelnemers voldoende om de brandstofkosten bijna geheel te dekken.

 

Bezinekosten Gelderland

 

Invloed stijging brandstofprijzen op autogebruik

De helft van de Gelderse autobezitters geven aan dat de stijgende brandstofprijzen geen invloed hebben op het autogebruik. Dertig procent geeft aan hierdoor een beetje minder te zijn gaan rijden, maar 3 procent rijdt door de gestegen brandstofprijzen nauwelijks nog.  

 

Grafiek gevolgen gestegen brandstofprijzen voor autogebruik

 

Een ander vervoermiddel?

Slechts 13 procent geeft aan op zoek te gaan naar een ander vervoermiddel als de werkgever stopt met de woon-werkvergoeding.

"Als de brandstofprijzen blijven stijgen, zal ik de auto moeten verkopen. Gezien mijn inkomen zal ik ook niet veel met het openbaarvervoer gaan reizen. Waarschijnlijk betekent dit, sociaal gezien, minder contactmogelijkheden met vrienden."
 

 

bezinevergoeding invloed autogebruik

 

Slechte OV-verbindingen

Uit de reacties van de deelnemers blijkt dit vooral te liggen aan de slechte OV-verbindingen in Gelderland waardoor de reistijd enorm toe kan nemen.

"Als je in de Achterhoek woont, waar het openbaar vervoer tijdverslindend is door slechte (bus en trein)verbindingen ben je wel gedwongen de auto te gebruiken. Geen keus dus.

Fiets in plaats van de auto

Opvallend is dat 74 procent aangeeft de fiets te pakken op het moment dat de auto blijft staan. Een kwart gaat te voet en 20 procent pakt de trein. Eén op de acht zegt helemaal niet te reizen op het moment dat de auto voor de deur blijft staan. In sommige gevallen geven mensen aan geen keuze te hebben:

"Als ik een niet te zware last moet meenemen ga ik met de fiets. Voor mijn werk (ambulante zorg) MOET ik gebruik maken van de auto, anders gaat het niet."

A A A
vrijdag 04 mei 2012 | 14:45 | Laatst bijgewerkt op: maandag 07 mei 2012 | 09:22
|