Vertraging aanpak knooppunt Hoevelaken

ARNHEM - De grootscheepse aanpak van het verkeersknooppunt Hoevelaken zal een jaar vertraging oplopen. Dat meldt Rijkswaterstaat in een rapportage aan de provincie Gelderland. Het knooppunt Hoevelaken wordt aangepast omdat er al jarenlang veel files zijn. Het bekende klaverblad wordt weggehaald en er komen meer rijbanen bij.

Nieuwe verkeerscijfers voorspellen minder verkeer dan waar tot nu toe rekening mee was gehouden. Daardoor moet er opnieuw gekeken worden naar de effecten voor het milieu en de overlast van het plan.

Gevolg van de nieuwe cijfers kan onder andere lagere geluidsschermen langs de weg zijn.

Wensen van de regio blijven staan

De wensen van de betrokken gemeenten en provincies worden niet aangepast. Zo is aan de gemeente Nijkerk een bepaalde hoogte beloofd van het geluidsscherm. Dat kan dus niet lager worden dan is afgesproken, ook al valt de geluidsoverlast door de nieuwe schattingen lager uit.

Wat er precies allemaal aan maatregelen genomen gaat, wordt pas besloten in het tracébesluit dat in 2018 gereed moet zijn.

Door de vertraging moeten automobilisten mogelijk tot 2025 wachten voor de nieuwe weg helemaal opengesteld wordt.

Zie ook:

De regiowensen en de plannen van Rijkswaterstaat voor Knooppunt Hoevelaken kunt u hier lezen.

Deel dit artikel:

Reageren