Begroting Apeldoorn: voorzichtige lentezon na strenge winter

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn staat al jaren onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Gelderland. Om van het etiket 'artikel 12' af te komen heeft het college een meerjarenbegroting gemaakt waarin ze inzet op financieel herstel van de gemeente.

Inwoners van de gemeente betalen de komende jaren één procent meer woonlasten. 

In de nieuwe begroting, waar de gemeenteraad nog over moet buigen, wordt ook weer geld geïnvesteerd. Toch zegt wethouder Financiën Detlef Cziesso niet dat er in de afgelopen jaren te veel is bezuinigd: 'Zeker niet, het allerbelangrijkste is dat we weer financieel gezond worden, daarnaast willen we achterstallig onderhoud wegwerken en één procent van onze begroting investeren.'

Geld naar wegen, sport en cultuur

Die procent, zo'n 7 miljoen, wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, het wegennet en sport en cultuur. Detlev: 'Allemaal onderdelen die bijdragen aan de doelen van de stad, we willen de economische motor van Gelderland blijven met 100.000 banen. De binnenstad is nog niet klaar en de fietspaden moeten worden verbreed om ook snelle fietsers de ruimte te geven.' 

Op 27 oktober vergadert de gemeenteraad over de begroting tijdens de algemene beschouwingen. Op 10 november wordt hij vastgesteld. Daarna kijkt de provincie Gelderland ernaar.

Meer over dit onderwerp:
Apeldoorn Grondaankoop Apeldoorn
Deel dit artikel:

Reageren