BuitenGewoon Uitzending 27 september

ARNHEM - Op 27 september in de vierde aflevering van BuitenGewoon van dit jaar.

Grutto ernstig bedreigd

Grutto's zijn dé ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. 90% van de grutto's in Noord-West Europa broedt in Nederland. Maar hoewel er veel geld is uitgegeven aan acties voor behoud van deze weidevogel gaat het beroerd slecht met de Grutto. Eén van de belangrijke oorzaken is de intensieve landbouw waardoor jonge Grutto’s weinig overlevingskans hebben. In de polder Arkenheem, het belangrijkste weidevogelgebied in Gelderland, wordt hard gewerkt om de Grutto’s te behouden. Er wordt succes geboekt maar of het voldoende is…?

Meer informatie: Grutto

Arkemheen uniek in Gelderland

De polder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland, gelegen nabij Nijkerk aan de Randmeren. De polder is vooral bijzonder omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oude structuur is nog volop zichtbaar met de bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De polder is een belangrijk leefgebied voor weidevogels zoals Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster en Veldleeuwerik.

Meer informatie: Arkemheen

Zie ook: Laat maaien, alles voor de weidevogels bij Staatsbosbeheer
              Eindredacteur Gert blogt: Pleur op met die Grutto
              Fotograaf Harvey blogt: verborgen natuur in de stad

 

 

Meer over dit onderwerp:
BuitenGewoon 2016 BuitenGewoon Uitzendingen
Deel dit artikel:

Reageren