Bewoners Zuidbroek en Zevenhuizen Apeldoorn tegen nieuw verkeersplan

APELDOORN - In de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek in Apeldoorn buitelen de inwoners over elkaar om aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek en vooral tegen het plan dat er ligt van advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning. Inmiddels zijn er al zeker vier belangengroepen die voor de nodige reuring zorgen.

Het uitgaande verkeer via de Calypsostraat en de Operettestraat zorgt al jaren voor overlast in de ochtend. Het nieuwe plan dat Royal Haskoning in opdracht van de gemeente heeft bedacht stuit echter op heel veel weerstand.

'Als dit nieuwe plan wordt uitgevoerd, dan trekt het de problemen nog veel verder de wijk in, daar waar het nu nog aan de rand van de wijk blijft. Het gaat onder andere bij ons in de straat voor veel sluipverkeer zorgen', zegt Edwin van Naarden van bewonerscomité Eikepagelaan.

Edwin van Naarden over de verkeersproblematiek:

Veel verkeer bij scholen

In het nieuwe plan wordt het verkeer via de Busbaan en de Sluisoordlaan de wijk uitgeleid. Omdat andere wegen worden afgesloten - waaronder de Laan van Dierenriem - zal het volgens Van Naarden naast sluipverkeer ook zorgen voor concentraties van verkeer op zeer ongewenste plaatsen zoals een plek waar vier scholen bij elkaar zitten.

Edwin van Naarden over het probleem met sluipverkeer:

Bedenkingen over collegebesluit

Burgemeester en wethouders willen het plan van Royal Haskoning overnemen en zien het ook als een verkeersbesluit dat het college mag nemen. In het bewonerscomité Eikepagelaan hebben ze hier wel hun bedenkingen bij. Volgens Van Naarden komt het dusdanig aan het bestemmingsplan dat de raad hier uiteindelijk over zou moeten gaan.

Volgens wethouder Johan Kruithof is de bedoeling van het plan juist dat er geen sluipverkeer de wijk binnenkomt. Hij staat open voor dialoog met de bewoners.

Inspreken tijdens politieke markt

Er zijn verschillende bewonersgroepen die vanavond gaan inspreken op het onderwerp tijdens de politieke markt. Op 6 oktober gaat de raad zich vervolgens buigen over de inspraakreacties en over wat er allemaal leeft bij de bewoners.

Meer over dit onderwerp:
Apeldoorn
Deel dit artikel:

Reageren